Category: Wisata Sejarah dan Cagar Budaya

Kampung Kemasan - Gresik Tourism

Kampung Kemasan

Kampoeng Kemasan merupakan perkampungan yang terdapat beberapa bangunan rumah kuno dengan gaya arsitektur Eropa dan Cina. Perkampungan tersebut terletak di daerah kemasan (200m di sepanjang …

Read more